Lokalisointi on prosessi, jossa esimerkiksi ohjelmisto, video- tai tietokonepeli tai verkkosivusto käännetään eri kielille tai jossa kieli mukautetaan tiettyyn maahan tai tietylle alueelle. Se vaatii kohdekulttuurin perusteellista tuntemusta, jotta tuote voidaan mukauttaa oikein paikallisiin tarpeisiin.

Lokalisointiin voi liittyä tietyn kielen kielioppiin ja oikeinkirjoitukseen liittyviin asioihin keskittyminen, kuvien mukauttaminen, paikallisten valuuttojen käyttö, asianmukaisten päivämäärämuotojen, osoitteiden ja puhelinnumeroiden käyttö ja niin edelleen.

Meillä on runsaasti kokemusta ja tarjoamme tietokoneohjelmistojen, verkkosivustojen, teknisten käyttöohjeiden, markkinointimateriaalien sekä muiden tuotteiden ja palveluiden lokalisointipalveluita.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja lokalisointivaihtoehdoista.